Geen activiteiten tot 1 juni

  • 15 maart 2020
De ontwikkelingen rondom het corona-virus zijn van dien aard dat ook wij als fietsclub hierin onze verantwoordelijkheid moeten nemen.
Wij volgen de richtlijnen van de overheid en het RIVM en hebben besloten tot 1 juni a.s. geen fietsactiviteiten in clubverband te organiseren.
Een en ander betekent dat ook voor groep E en F, die al met het fietsseizoen zijn begonnen, de activiteiten gestopt zullen worden.
Wanneer er weer nieuwe / andere ontwikkelingen zijn, houden we je op de hoogte.