Geen activiteiten t/m 6 april

  • 15 maart 2020
De ontwikkelingen rondom het corona-virus zijn van dien aard dat ook wij als fietsclub hierin onze verantwoordelijkheid moeten nemen.
Wij volgen de richtlijnen van de overheid en het RIVM en hebben besloten tot en met 6 april a.s. geen fietsactiviteiten in clubverband te organiseren.
Een en ander betekent dat ook voor groep E en F, die al met het fietsseizoen zijn begonnen, de activiteiten gestopt zullen worden.
Wanneer er weer nieuwe / andere ontwikkelingen zijn, houden we je op de hoogte.